Tel. 52 551 39 55I784 303 395 Wysyłka do 14 dni roboczych
0

Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące Produktów można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: GLOBART – Bartosz Baranowicz, Fordońska 40, 85- 719 Bydgoszcz bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres eshop@globart-meble.pl lub formularza znajdującego się na www.e-globart-meble.pl
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Przyjmującego.
  4. Do reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych Produktów powstałych podczas transportu, Klient powinien załączyć protokół szkody podpisany przez Klienta z dostawcą Produktu. Brak protokołu nie stanowi przeszkody do rozpoznania reklamacji.

W celu szybkiej weryfikacji uszkodzeń prosimy o przesłanie zdjęć uszkodzonych elementów wraz ze zdjęciem instrukcji montażu z zaznaczonym uszkodzonym elementem.

Zgłaszanie reklamacji – krok po kroku

  • Krok 1 : Na instrukcji montażu proszę o zaznaczenia ciemnym pisakiem/długopisem uszkodzonych elementów oraz zrobienie zdjęcia tej instrukcji
  • Krok 2 : Proszę wypełnić formularz
  • Krok 3 : Proszę załączyć zdjęcia instrukcji montażu oraz zdjęcia uszkodzeń
  • Krok 4 : Proszę wysłać formularz

Formularz reklamacji